Nexø Motion CykelClub

Cykel Motion på sydlandet

Generalforsamling Onsdag 21.februar kl.19:00 i klubhuset

 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

  Nexø Motion Cykel Club

 Onsdag den 21.februar 2017 – kl. 19:00 i klubhuset

 Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af formand (Karsten Mogensen – villig til genvalg)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (Annelise Eriksen, Ronni Hansen – villig til genvalg)

 9. Valg af bestyrelses-suppleant (hvert år) – (Søren Nexø)
10. Valg af revisor (hvert år) – (Bent Pedersen)
11. Valg af revisor-suppleant (hvert år) – (Henrik Søby)
12. Eventuelt

 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
 være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens
 afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk

 Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et 
medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem.

 Dirigenten underskriver referatet.

Nytårskur lørdag 6-01-2018

NMCC afholder Nytårskur lørdag d. 6 jan. 2018.

Traditionen tro skal Nytåret fejres med Nytårskur for at skyde det nye år i gang. Det sker ved et spinnings event på lørdag d. 6 januar, kl. 10:00 til 14:00.

Der er stadig pladser at få på nogle af tiderne og skulle nogle have lyst at prøve sig af med spinning i det nye år, så er her muligheden, kom bare forbi.
Kaffen er på kanden og en snak kan alle klare uden vejrtrækningen bliver besværlig.
Se mulighederne i klubbens fine lokaler med udstyr til at træne hele kroppen og lad dig inspirere. 
Der vil også være cykeldele til salg fra medlemmer der har fået lidt for meget grej eller fornyet deres udstyr.

Så der er alt mulig grund til at møde op i klubben, på Pilebrovej 1c – 3730 Nexø.

BagHjulsfest lørdag d.13.jan.2018

Invitation til bagHjulsfest i Cykelklubben

Så holdes der bagHjulsfest i NMCC igen.

Vi ser frem til at se jer lørdag den 13-01-2018 kl. 18:00 i klublokalet.

Festen er for alle medlemmer med ledsager.

Menuen er div. fisk fra Jørn i Snogebæk, derefter er der skinke med spinat, okse med sovs og div. tilbehør.
Der er et par medlemmer der har tilbudt at lave div. salater.
Lidt kaffe og kage vil der også være.
Klubben har service, man skal selv medbringe drikkevarer.

Der bliver arbejdet på, at få “levende” musik, der spiller op til dans omkring kl. 21:00.

Tilmelding skrives på sedlen på opslagstavlen i klublokalet.
Sidste frist for tilmelding er fredag 29.12.2017.

Kr 150,00 pr. kuvert.  —
Venligst indbetal på klubkonto – 0654 0759590953
Husk at angive eget navn  —  eller MobilePay 30038

Hvem er årets cykelrytter, årets komet, årets bjergtrøje, årets spinner og hvem skal have årets støttehjul, det finder vi også ud af den aften.

Så mød op og vær med til festen.

Vi glæder os til en god fest.

Hilsen
Festudvalget, NMCC