Nexø Motion CykelClub

Cykel Motion på sydlandet

Sveriges tur – Lørdag d.2 juni

Det nærmer sig den årlige tur til Sverige.
Lørdag d.2 juni – afgang fra Bornholm 06.30 og retur fra Ystad 20.30

Ruten er i år op langs kysten til Simrishamn som vi har kørt tidligere, dog med små ændringer, så den er kommet op på 120 km.

Vi kører i flere hold med forskellig hastigheder, så alle har mulighed for at deltage, dog med vægt på det sociale og hyggelige i højsædet, vi er altid samlet til grill og kaffe stop.
Vi kan kun opfordre til at deltage.

Skriv dig på listen i klubben, på facebooksiden, eller en mail.
Tilmeldingsfrist er Søndag d.20 maj.
Turen koster 150,- for billet til færgen, morgenmad på båden, grill på turen, sodavand og øl. Klubben giver en god økonomisk hjælp til turen.
Vi spiser aftensmad i Ystad hvor der er bestilt bord, den betales af en selv.
Se og læg ruten ind på din Garmin.

 

GRAVEL RIDE Bornholm – 14.April

GRAVEL RIDE Bornholm opslag (Tryk HER)
GRAVEL RIDE Bornholm
Kom og vær med til Bornholms største GRAVEL RIDE, der finder sted lørdag den 14 april.
GRAVEL RIDE Bornholm er et helt nyt motionsløb, der kombinerer følelsen af at køre race, med den store oplevelse det er at køre cykel i skoven.
Start og mål er ved Kongemindet (Rytterknægten)., og foregår KUN på grusveje og brede stier.
Altså INGEN halsbrækkende singletrack, stendrops eller dybe mudderhuller.
Der er tidstagning for dem der ønsker det ligesom antallet af omgange bliver talt af vores løbsansvarlige.
Ruten er en grundigt markeret rundstrækning på ca. 10 km med ca. 150 højdemeter pr. omgang.
Deltagerne bestemmer selv, hvor mange omgange man vil køre, men sidste rytter bliver sendt ud på sidste omgang kl. 12.30. Der er samlet start kl. 10.00.
Under og efter løbet er der kaffe, te, saft og kage til alle fremmødte – både deltagere og tilskuere.
Så hvis du ikke selv kører er det en god mulighed for at komme ud og være med til at skabe en god ramme for dem der gør.
Registrering og tilmelding foregår på dagen fra kl. 9.00 og starten går kl. 10.00, så husk at komme i god tid. Prisen for hele herligheden er 50,- kr.
Efter endt race er det vigtigt at aflevere nummeret igen, da der er masser af lodtrækningspræmier fra vores sponsorer.

Generalforsamling Onsdag 21.februar kl.19:00 i klubhuset

 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

  Nexø Motion Cykel Club

 Onsdag den 21.februar 2017 – kl. 19:00 i klubhuset

 Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af formand (Karsten Mogensen – villig til genvalg)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (Annelise Eriksen, Ronni Hansen – villig til genvalg)

 9. Valg af bestyrelses-suppleant (hvert år) – (Søren Nexø)
10. Valg af revisor (hvert år) – (Bent Pedersen)
11. Valg af revisor-suppleant (hvert år) – (Henrik Søby)
12. Eventuelt

 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
 være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens
 afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk

 Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et 
medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem.

 Dirigenten underskriver referatet.