Nexø Motion CykelClub

Cykel Motion på sydlandet

Bornholmske landevejsløb 2017.

Bornholmske landevejsløb 2017.

Dato                               Aktivitet

Lørdag d.08. april      Indledningsløbet – 1. afd. BHS Cup
Lørdag d.15. april      DCU løb – Enkeltstart i Hasle
Søndag d.16. april     DCU løb – Samlet start i Hasle
Lørdag d.20. maj       BornFondo – Enkeltstart Vang Havn
Søndag d.21. maj       Bornfondo – Samlet start – Gudhjem
Tirsdag d.06. juni       Bobbebrødderne – 2.afd. BHS Cup
Søndag d.xx. juni       (Motionsløb – Sydbornholm rundt)
Tirsdag d.27. juni       Lehnsgaards Motionsløb – Åkirkeby
Søndag d.09. juli        Motionsløb – Østbornholm rundt
Lørdag d.15. juli         Tri over Gudhjem
Søndag d.16. juli         Motionsløb – Bisseline
Søndag d.23. juli         Motionsløb – Nordbornholm rundt
Søndag d.06. aug.       Bjergmesterskabet – 3.afd BHS Cup
Søndag d.13. aug.       Motionsløb – Bornholm Rundt
Søndag d.20. aug.       BM – Samlet start 4.afd. BHS Cup
Lørdag d.02. sept.       Handicap Coop TOUR de Bornholm –
Søndag d.11. sept.      BM – Enkeltstart

Generalforsamling Mandag 13.februar kl.19:00 i klubhuset

 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

  Nexø Motion Cykel Club

 Mandag den 13.februar 2017 – kl. 19:00 i klubhuset

 Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af kasserer (Benny Mieritz – villig til genvalg)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (Kent Jensen, Ingrid Krogh-Hansen – villig til genvalg)

 9. Valg af bestyrelses-suppleant (hvert år) – (Søren Nexø)
10. Valg af revisor (hvert år) – (Bent Pedersen)
11. Valg af revisor-suppleant (hvert år) – (Henrik Søby)
12. Eventuelt

 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
 være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens
 afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk

 Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et 
medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem.

 Dirigenten underskriver referatet.

Baghjulsfest 2016(17)

Årets baghjulsfest er vel overstået, tak for en dejlig fest i klubben

Årets kåringer 🏆🥇👏🏻, stort tillykke til jer alle:
Årets komet: Martin Olesen
Årets cykelryttere: Henrik Myhre og Regitze Frederiksen
Årets spinnere: Henrik og Anette Søby
Årets støttehjul: Bent Normann Pedersen

Herunder ses årets maleri under produktion. Resultatet kan ses i klubhuset