Nexø Motion Cykel Club

Cykel Motion på sydlandet

Nexø Motion Cykel Club - Cykel Motion på sydlandet

Generalforsamling 2022

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Nexø Motion Cykel Club Tirsdag den 22.februar 2022 – kl. 19:00 i klubhuset 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af ny Formand (Karsten Mogensen – genopstiller ikke.)
 8. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (
Lars Kruse og Kim Reesenholm – genopstiller ikke )
 9. Valg af bestyrelses-suppleant
10. Valg af revisor
11. Valg af revisor-suppleant
12. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.

Sveriges tur – Lørdag d.2 juni

Det nærmer sig den årlige tur til Sverige.
Lørdag d.2 juni – afgang fra Bornholm 06.30 og retur fra Ystad 20.30

Ruten er i år op langs kysten til Simrishamn som vi har kørt tidligere, dog med små ændringer, så den er kommet op på 120 km.

Vi kører i flere hold med forskellig hastigheder, så alle har mulighed for at deltage, dog med vægt på det sociale og hyggelige i højsædet, vi er altid samlet til grill og kaffe stop.
Vi kan kun opfordre til at deltage.

Skriv dig på listen i klubben, på facebooksiden, eller en mail.
Tilmeldingsfrist er Søndag d.20 maj.
Turen koster 150,- for billet til færgen, morgenmad på båden, grill på turen, sodavand og øl. Klubben giver en god økonomisk hjælp til turen.
Vi spiser aftensmad i Ystad hvor der er bestilt bord, den betales af en selv.
Se og læg ruten ind på din Garmin.

 

Lørdag 28.okt. – Knæk Cancer – Spin Event

Lørdag d. 28-oktober afholder Nexø Motions Cykelklub et stort spin event i anledning af Knæk Cancer ugen.
Det ligger os meget på sinde at støtte op om denne uge. Der er så mange mennesker der er og bliver berørt af denne sygdom. Vi kender alle nogen, eller har det måske selv inde på livet. I en klub som vores, som har så mange medlemmer kan vi heller ikke undgå at støde på sygdommen, derfor er det så vigtigt, at vi alle giver lidt af os selv til at få knækket canceren.
NMCC inviterer alle Bornholmere til at være med. Der er spintimer fra kl. 08.00 og den sidste time køres mellem kl. 15.00 og 16.00. Du skal ikke være medlem af nogen klub, du møder bare op og ser om der er plads, eller kontakter Kent på tlf. 20242428. Så kan du sikre dig en tid. Har du ikke et par cykelsko tager du bare et par sportssko, shorts og et håndklæde til at tørre sveden af panden.
Vi håber der er rigtig mange der kunne have lyst til at deltage, man betaler en krone for hver kørte KM og dette beløb går udelukkende til Knæk Cancer. Der er også mulighed for bare at komme ned i klubben på Pilebrovej 1 i Nexø og få sig en kop kaffe og se hvad der foregår og hvad vi kan tilbyde.
Så mød bare op, unge som gamle og støt op om dette, støt Cancer Event, så har du gjort en rigtig god gerning for Knæk Cancer.

Bestyrelsen