Nexø Motion Cykel Club

Cykel Motion på sydlandet

Nexø Motion Cykel Club - Cykel Motion på sydlandet

NMCC – GENERALFORSAMLING 2023

INDKALDELSE TIL NMCC GENERALFORSAMLING 2023
Nexø Motion Cykel Club – Onsdag d. 15.februar 2023 – kl. 19:15
i klubhuset på Pilebrovej 1C, 3730 Nexø.

Formanden serverer tomatsuppe med frisk flute kl. 18:45.
Tilmelding til suppe — mail@nmcc.dk eller i klubben senest 13.februar — ellers ses vi kl 19:15 til GENERALFORSAMLING .

Dagsordenen
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
6. Behandling af evt. indkomne forslag.
7. Valg af kasserer for 2 år.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
9. Valg af bestyrelses-suppleant
10. Valg af revisor
11. Valg af revisor-suppleant
12. Eventuelt
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.

ØstBornholm rundt 2022 – søndag 3.juli

Nexø Motions Cykel Club arrangerer Hasse Boss Motionscykelløbet Østbornholm rundt søndag den 3 juli 2022 kl. 10.00 og er på 52 km. Der er indskrivning mellem kl. 9.15 og 9.45 for deltagelse og det koster 50 kr.

Nexø Motion Cykel Club “NMCC” arrangerer cykelløbet og vi håber på at tiltrække rigtig mange cykelryttere fra hele Bornholm også gerne turister med hang til cykelsporten.

Det er et rent motionsløb og der bliver derfor ikke udråbt nogen vinder af løbet, men vi håber alle får en hyggelig tur med ligesindede.

Efter cykelløbet er der forfriskninger til deltagerne, så man kan blive kølet lidt ned og få energi depoterne fyldt op igen.

En række sponsorer står for fine lodtrækningspræmier, så der er mulighed for at få en gevinst med sig hjem.

Cykelløbet starter ved Boss Cykler – på Kannikegårdsvej nr. 10 med samlet start.

Mød op i god tid og få uddelt dit deltager nr. – Tag hensyn på turen og overhold alle færdselsregler. Giv signal om forhindringer, så vi undgår grimme styrt/uheld.

Hele cykelruten ligger inde på Garmin Connect og kan hentes ned på din Garmin cykelcomputer

Del gerne til alle cykelvenner.

https://connect.garmin.com/modern/course/6190010

Venlig Hilsen

NMCC Bestyrelsen

Åbent Hus – 10 år med NMCC.

Kære alle!

I anledning af at Nexø Motion CykelClub d. 12. april fyldte 10 år inviteres I med jeres familier

til åbent hus

                                         Lørdag d. 25. juni fra kl. 1100 – 1400                                                           i klubhuset
Vi har sammensat følgende program for dagen:

Klokken 11.00 – Velkomst & åbningstale v/ Formand Søren Nexø efterfulgt af rundvisning i klubben.

Klokken 11.30 – Udendørs cykelhold m/ info samt Indendørs spinninghold m/ info

Klokken 12.30 -14.00 – Kolde & friske drikkevarer samt frugt & kagemand.

Ovennævnte cykel- og spinninghold er tilbud til gæster “uden for huset”, og da det er hensigten, at de skal køre med klubmedlemmer, må I meget gerne komme i klubdragt medbringende en cykel, så I kan cykle med:-)

  — 

  Fødselsdagen fortsætter med fællesspisning for medlemmer med ledsager, hvor vi mødes i klubben kl. 17:30

  Klubben sørger for, at der bliver tændt op i grillen og giver fadøl, vin og vand til maden.

  I skal blot medbringe godt humør og det, I vil have på grillen og evt. tilbehør (salat, brød, levertran mv.),

  Vi glæder os til nogle hyggelige timer og hvem ved, måske der kommer en lille quiz i løbet af aftenen…:-)

Af hensyn til indkøb af fustager mv., skal I tilmelde jer til Ingrid eller skrive jer på listen, der ligger i klubhuset.

Mange venlige hilsner

 Bestyrelsen i NMCC