Nexø Motion CykelClub

Cykel Motion på sydlandet

Nexø Motion CykelClub - Cykel Motion på sydlandet

Generalforsamling 2020

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Nexø Motion Cykel Club Onsdag den 26.februar 2020 – kl. 19:00 i klubhuset 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af Formand (Karsten Mogensen – ønsker kampvalg og stiller formandsposten til rådighed)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (Annelise Eriksen – Ronni Hansen – ønsker IKKE genvalg ———-
Bestyrelsen foreslår Lars Kruse OG ????? )
 9. Valg af bestyrelses-suppleant – (Bestyrelsen foreslår Per Poulsen)
10. Valg af revisor – (Bestyrelsen foreslår Bent Normann Pedersen)
11. Valg af revisor-suppleant – (Bestyrelsen foreslår Henrik Søby)
12. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.

Mallorca tur 2020

Hej alle,

Jeg har pt. reserveret 30 pladser, sidste tilmelding er søndag 22/9-2019

Har du/i fået jer tilmeldt til Mallorca tur 2020 i uge 16 ?

Vi skal bo på:

Hotel: Sunwing Alcudia Beach

BYGNING – PIRAMIDES

Pris pr. person:  I delt 2-værelses lejlighed: 5.299,-

Eneværelses tillæg: 1.000,-

Prisen er inkl.:  • Direkte fly fra Rønne med Thomas Cook Airlines t/r • 30 kg bagage inkl. max 6 kg håndbagage • Transport mellem lufthavn og hotel t/r  • halvpension

Se vedlagte ”Mallorca2020_1.pdf” med tilbud fra Spies.

Vi skal reservere pladser NU, så kom ud af busken  😊

Hilsen NMCC (Benny)

Indoor Bike & Fitness

Hej Alle

Nu lakker sommeren mod enden, og den 1.10 starter “vintersæson” i vores Indoor Bike- og fitness lokaler.

Spin instruktører har åbnet for tilmelding, fra den 1.10.19

Det er så også blevet tid til at betale kontingent for næste sæson “1.10.19-30.09.2020”, hvis du ønsker at bruge vores Indoor  Bike- og fitness lokaler, 

det koster stadig kun kr. 700,- for hele sæsonen.

Beløbet indbetales inden den 1.10 med hele beløbet – kr. 700,- 

eller over 2 gange med kr. 350,- den 1.10 og kr. 350,- den 1.11.

Er der ikke indbetalt senest den 10.10.19, vil nøglebrikken blive slettet.

Vi glæder os til endnu en fantastisk vintersæson.

Næste kontingent betaling bliver 1.1.2020 på kr. 400,00 for medlemskab af NMCC.

😊

Med venlig hilsen , vi ses  NMCC