Nexø Motion Cykel Club

Cykel Motion på sydlandet

Nexø Motion Cykel Club - Cykel Motion på sydlandet

Forår og Standerhejs i NMCC 7.april 2024

Søndag d.7 april starter sommersæsonen for NMCC, vi mødes kl. 10:00 i klubben , hilser på hinanden og alle vi ikke har set til Indoor træning i løbet af vinteren.

Det bliver en prologkørsel på en times tid. Efterfølgende er der pr. tradition pølser i klubhuset.

Der er lagt op til en sæson med hold i alle sværhedsgrader, – farten er dog ikke det afgørende, vi er en motions klub, det sociale er i højsædet.

Der vil hele sommeren være træning 3 gange om ugen fra klubhuset på Pilebrovej 1c i Nexø. Tidpunkterne for træning er søndag kl.9.00 til 12.00. Tirsdag kl. 17.00 til kl.19.00 og torsdag kl. 17.00 til 19.00.

Alle er meget velkommen søndag 7/4 , som er en rigtig god opstartsdag, hvor der er tid til en snak hvis man går med planer om cykeltræning/motion.

NMCC – GENERALFORSAMLING 2024

INDKALDELSE TIL NMCC GENERALFORSAMLING 2024
Nexø Motion Cykel Club – Onsdag d. 21.februar 2024 – kl. 19:15
i klubhuset på Pilebrovej 1C, 3730 Nexø.

Formanden serverer tomatsuppe al’a Kit kl. 18:45.
Tilmelding til suppe — mail@nmcc.dk eller i klubben senest 19.februar — ellers ses vi kl 19:15 til GENERALFORSAMLING .

Dagsordenen
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
6. Behandling af evt. indkomne forslag.
7. Valg af Formand for 2 år.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
9. Valg af bestyrelses-suppleant
10. Valg af revisor
11. Valg af revisor-suppleant
12. Eventuelt
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.

BAGHJULS-FEST i NMCC 2024.

Så byder bestyrelsen på baghjuls-fest til alle medlemmer og deres bedre halvdel!!

Nu skal der hygges igennem

Der bliver serveret dejlig mad fra Svaneke Deli`.

2 slags kød – 2 slags kartofler – 2 slags salater. pris: 225,-kr pr. pers.

Klubben giver: Øl, vin, vand, kaffe, kage og snack.

Der vil være indlagte overraskelser i løbet af aftenen.

Kom og nyd det gode samvær – På gensyn

Det med småt: Betaling 225.00 kr. pr. pers. – til NMCC ved tilmelding.