Nexø Motion Cykel Club

Cykel Motion på sydlandet

Nexø Motion Cykel Club - Cykel Motion på sydlandet

Forår og Standerhejs i NMCC – 2.april 2022

Lørdag d.2 april starter sommersæsonen for NMCC, vi mødes kl. 10:50 i klubben , hilser på hinanden og alle vi ikke har set til Indoor træning i løbet af vinteren.

Det bliver en prologkørsel på en times tid. Efterfølgende er der pr. tradition pølser i klubhuset.

Der er lagt op til en sæson med hold i alle sværhedsgrader, lige fra max23, damehold/intro, hold der kører op til 23 km/t og hold fra 25 til 28 km/t i snit, et A/B hold 26-30 km/t , E hold på 30+km/t., – farten er dog ikke det afgørende, vi i er en motions klub, det sociale er i højsædet.

Der vil hele sommeren være træning 3 gange om ugen fra klubhuset på Pilebrovej 1c i Nexø. Tidpunkterne for træning er søndag kl.9.00 til 12.00. Tirsdag kl. 17.00 til kl.19.00 og torsdag kl. 17.00 til 19.00.

Alle er meget velkommen på lørdag, som er en rigtig god opstartsdag, hvor der er tid til en snak hvis man går med planer om cykeltræning/motion.

Generalforsamling 2022

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Nexø Motion Cykel Club Tirsdag den 22.februar 2022 – kl. 19:00 i klubhuset 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af ny Formand (Karsten Mogensen – genopstiller ikke.)
 8. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (
Lars Kruse og Kim Reesenholm – genopstiller ikke )
 9. Valg af bestyrelses-suppleant
10. Valg af revisor
11. Valg af revisor-suppleant
12. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.

ØstBornholm rundt 2021 – søndag 4.juli

Nexø Motions Cykel Club arrangerer Hasse Boss Motionscykelløbet Østbornholm rundt søndag den 4 juli 2021 kl. 10.00 og er på 52 km.

Der er indskrivning mellem kl. 9.15 og 9.45 for deltagelse og det koster 50 kr.
Nexø Motion Cykel Club “NMCC” arrangerer cykelløbet og vi håber på at tiltrække rigtig mange cykelryttere fra hele Bornholm også gerne rigtig mange turister med hang til cykelsporten.
Det er et rent motionsløb og der bliver derfor ikke udråbt nogen vinder af løbet, men vi håber alle får en hyggelig tur med ligesindede. Vi er sikker på at der er mange der længes efter en fælles cykeloplevelse efter den lange pause med cykelløb der har været de seneste år.
Efter cykelløbet er der forfriskninger til deltagerne, så man kan blive kølet lidt ned og få energi depoterne fyldt op igen.
En række sponsorer står for fine lodtrækningspræmier, så der er mulighed for at få en gevinst med sig hjem.
Cykelløbet starter ved Hasse Boss Cykelforretning På Kannikegårdsvej nr. 10 og der startes samlet.
Mød op i god tid og få uddelt dit deltager nr. Tag hensyn på turen og overhold alle færdselsregler. Giv signal om forhindringer, så vi undgår grimme styrt.
Hele cykelruten ligger inde på Garmin Connekt og kan hentes ned på sin Garmin cykelcomputer https://connect.garmin.com/modern/course/6190010 cykelcomputer.

Venlig Hilsen
NMCC Bestyrelsen
Kent Jensen