Nexø Motion CykelClub

Cykel Motion på sydlandet

Østbornholm rundt – 2019

Nexø Motions Cykel Club arrangerer Hasse Boss Motionscykelløbet Østbornholm rundt søndag den 7. juli 2019. Start kl. 10.00. Ruten er på 52 km.
Der er indskrivning mellem kl. 9.15 til 9.45.
For deltagelse koster det 50 kr.
Cykelhjelm er påbudt.
Nexø Motion Cykel Club “NMCC” står i spidsen for cykelløbet og vi håber på at tiltrække rigtig mange cykelryttere fra hele Bornholm.
Det er et rent motionscykelløb og der bliver derfor ikke udråbt nogen vinder af løbet, men vi forventer alligevel at der bliver kørt lidt cykelløb af den hårde kerne og man kan lave sine konkurrencer indbyrdes. Der er mulighed for en bakkespurt op ad Slamrebjerg, dog uden præmie i år, da vi lægger vægten på lodtrækningspræmierne.
Vi håber på godt Dansk sommervejr og at regnen holder hviledag.
Efter cykelløbet er der forfriskninger til deltagerne, så man kan blive kølet lidt ned og få energidepoterne fyldt op igen. Hasse Boss har også i dagens anledning gode tilbud i ærmet.
Sponsorer er:
Hasse Boss Cykelforretning, Bager Mortensen Nexø, Dagli`brugsen Snogebæk. Der er flotte præmier ved lodtrækning på deltagernummer efter løbet, hvor alle deltagere kan være heldige at vinde en fin præmie.
Cykelløbet starter ved Hasse Boss Cykelforretning på Kannikegårdsvej 10, Nexø. Herfra er ruten som følger: Kannikegårdsvej-Sprøjtevejen-Slettegårdsvejen-Brandgårdsvejen-Bukkevadsvejen-Pederskervejen-Hegnedevejen-Rønnevej-Siegårdsvejen-Højlyngsvejen-Lille Myregårdsvej-Dyndevej-Kirkeskolevej-Ølenevej-Plantagevej-Aspevej-Lyrsbyvej-Lindholmsvej-Paradisbakkevejen-Ibskervej-Klinteby Kirkevej-Klintebyvejen-Slamrebjergvej-Hønselundsvejen-Grånakkevej-Stensebyvejen-Birkevej-Kannikegårdsvej-mål.

Generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Nexø Motion Cykel Club Onsdag den 27.februar 2019 – kl. 19:00 i klubhuset 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af kasserer (Benny Mieritz – villig til genvalg)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (Kent W. Jensen, Ingrid Krogh-Hansen – villig til genvalg)
 9. Valg af bestyrelses-suppleant (hvert år) – (??????)
10. Valg af revisor (hvert år) – (????????)
11. Valg af revisor-suppleant (hvert år) – (???????)
12. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.

Kontingent 2019

Hej Alle.

Nu er vi alle forhåbentligt kommet godt ind i det nye år.

Det er derfor tid til at betale kontingent for 2019 for medlemskab af NMCC.

I bedes derfor venligst indbetale kr. 400,00 for perioden 1.1 – 31.12.2019 på MobilePay 30038 eller konto 0654 0759590953.

Bedes venligst indbetalt senest 1. februar 2019.

Dem der allerede har indbetalt bedes se bort fra denne mail.

Med venlig hilsen – NMCC – Benny Mieritz