Nexø Motion CykelClub

Cykel Motion på sydlandet

Generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Nexø Motion Cykel Club Onsdag den 27.februar 2019 – kl. 19:00 i klubhuset 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af kasserer (Benny Mieritz – villig til genvalg)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (Kent W. Jensen, Ingrid Krogh-Hansen – villig til genvalg)
 9. Valg af bestyrelses-suppleant (hvert år) – (??????)
10. Valg af revisor (hvert år) – (????????)
11. Valg af revisor-suppleant (hvert år) – (???????)
12. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.

Kontingent 2019

Hej Alle.

Nu er vi alle forhåbentligt kommet godt ind i det nye år.

Det er derfor tid til at betale kontingent for 2019 for medlemskab af NMCC.

I bedes derfor venligst indbetale kr. 400,00 for perioden 1.1 – 31.12.2019 på MobilePay 30038 eller konto 0654 0759590953.

Bedes venligst indbetalt senest 1. februar 2019.

Dem der allerede har indbetalt bedes se bort fra denne mail.

Med venlig hilsen – NMCC – Benny Mieritz

NMCC Nytår’s kur

Kære medlemmer og venner.

Så er vi i NMCC igen klar med årets nytårskur lørdag 5/1 2019. 4 timers spinning med 4 forskellige instruktører. Max energi og en god chance for at starte 2019 i super form. Alle er velkomne, du skal ikke være medlem for at komme ned og cykle denne dag. Du kan også prøve vores flotte fitnesslokaler, når du nu er der. Dagen igennem vil der være kaffe på kanden, nybagte boller, frugt og kage til at holde sukkerniveauet oppe.

4 timers spinning med 4 forskellige instruktører. Max energi og en god chance for at starte 2019 i super form. Alle er velkomne, du skal ikke være medlem for at komme ned og cykle denne dag. Du kan også prøve vores flotte fitnesslokaler, når du nu er der. Dagen igennem vil der være kaffe på kanden, nybagte boller, frugt og kage til at holde sukkerniveauet oppe.

Programmet ser ud som følger:

09.00 – 10.00: Ingrid – en god start på dagen

10.00 – 11.00: Benny – watt-træning og andet godt fra posen

11.00 – 12.00: Kent – Ydelse og nydelse

13.00: Simon – Turbo rock around the clock.

Er du i forvejen medlem af NMCC indoor, går du på sædvanlig vis ind via kalenderen og melder dig til. Alle andre kan sende en mail til mig på munch.eriksen@hotmail.com – så skal jeg skrive jer på det ønskede hold. Du vælger selv om du vil køre alle 4 timer, eller om du kun vil køre 1 eller 2. Husk at melde afbud i god tid, hvis du bliver forhindret – der kommer til at være tryk på hele dagen 🙂

På bestyrelsens vegne

/Annelise.