Nexø Motion CykelClub

Cykel Motion på sydlandet

Østbornholm rundt – 2020

Nexø Motions Cykel Club arrangerer Hasse Boss Motionscykelløbet Østbornholm rundt søndag den 5. juli 2020.

Start kl. 10.00. Ruten er på 52 km.
Der er indskrivning mellem kl. 9.15 til 9.45.
For deltagelse koster det 50 kr.
Cykelhjelm er påbudt.
Nexø Motion Cykel Club “NMCC” står i spidsen for cykelløbet og vi håber på at tiltrække rigtig mange cykelryttere fra hele Bornholm.
Det er et rent motionscykelløb og der bliver derfor ikke udråbt nogen vinder af løbet, men vi forventer alligevel at der bliver kørt lidt cykelløb af den hårde kerne og man kan lave sine konkurrencer indbyrdes. Der er mulighed for en bakkespurt op ad Slamrebjerg, dog uden præmie i år, da vi lægger vægten på lodtrækningspræmierne.
Vi håber på godt Dansk sommervejr og at regnen holder hviledag.
Efter cykelløbet er der forfriskninger til deltagerne, så man kan blive kølet lidt ned og få energidepoterne fyldt op igen. Hasse Boss har også i dagens anledning gode tilbud i ærmet.
Sponsorer er:
Hasse Boss Cykelforretning, Bager Mortensen Nexø, Dagli`brugsen Snogebæk og Kjærstrup chokolade & is Snogebæk.

Der er flotte præmier ved lodtrækning på deltagernummer efter løbet, hvor alle deltagere kan være heldige at vinde en fin præmie.
Cykelløbet starter ved Hasse Boss Cykelforretning på Kannikegårdsvej 10, Nexø. Herfra er ruten som følger: Kannikegårdsvej-Sprøjtevejen-Slettegårdsvejen-Brandgårdsvejen-Bukkevadsvejen-Pederskervejen-Hegnedevejen-Rønnevej-Siegårdsvejen-Højlyngsvejen-Lille Myregårdsvej-Dyndevej-Kirkeskolevej-Ølenevej-Plantagevej-Aspevej-Lyrsbyvej-Lindholmsvej-Paradisbakkevejen-Ibskervej-Klinteby Kirkevej-Klintebyvejen-Slamrebjergvej-Hønselundsvejen-Grånakkevej-Stensebyvejen-Birkevej-Kannikegårdsvej-mål.

Baghjulsfest 13/3 – Corona

Kære medlemmer.
Grundet den samfundsmæssige corona-situation, er en enig bestyrelse blevet enig om at aflyse baghjulsfesten på fredag. Vi forventer, at kunne afholde festen på et senere tidspunkt. Så pengene til maden er ikke tabt.

Vi lukker samtidig ned for spinning, og al anden indendørs holdsport i klubben de næste to uger. Dette gør vi for at tage vores ansvar alvorligt i denne situation. Vi håber på jeres forståelse for denne beslutning.
På bestyrelsens vegne
Karsten Mogensen

Generalforsamling 2020

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Nexø Motion Cykel Club Onsdag den 26.februar 2020 – kl. 19:00 i klubhuset 

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af Formand (Karsten Mogensen – ønsker kampvalg og stiller formandsposten til rådighed)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
     (Annelise Eriksen – Ronni Hansen – ønsker IKKE genvalg ———-
Bestyrelsen foreslår Lars Kruse OG ????? )
 9. Valg af bestyrelses-suppleant – (Bestyrelsen foreslår Per Poulsen)
10. Valg af revisor – (Bestyrelsen foreslår Bent Normann Pedersen)
11. Valg af revisor-suppleant – (Bestyrelsen foreslår Henrik Søby)
12. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail til : mail@nmcc.dk Stemmeret har alle der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en  forældre/værge pr. familie personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
 Et medlem kan højst afgive stemme ved fuldmagt for eet (1) andet medlem. Dirigenten underskriver referatet.